اربعین حسینی ۱۳۸۹هیئت

اربهین حسینی هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)
مراسم اربعین حسینی امسال بمدت۲ شب برگزار شدکه سخنران شیخ محسن قنبریان بودند و مداحان هیئت
براداران عاشوری و علیرضا دعاوی بچه ها رو به فیض رسوندند
شب اربعین جمعیت مناسبی آمده بود مارو یادشبهای محرم انداخت
دست همه بچه های هیئت درد نکنه.