از اهل سنت در باب صلوات بر آل محمد

از منابع اهل سنت در باب صلوات بر محمد و آل محمد-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

اینجا روایتی که (اللهم صلی علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم) را که در کتب روائی و تفسیری برادران اهل سنّت آمده بیان می‌کنیم تا مشخص شود که یک نگاه اندک و سطحی حتی به منابع و کمی انصاف حکم می‌کند که لفظ «آل» از ابتکارات شیعه نیست بلکه از پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقل و سیره مسلمین گردیده است.

کتاب المسند امام شافعی، ص ۴۲؛ سند احمد، ج ۳، ص ۴۷ و ج ۴، ص ۱۱۸ و ج ۵، ص ۲۷۴ و ج ۶، ص ۸؛ و سنن الدارمی، ج ۱، ص ۲۰۹؛ و صحیح بخاری، ج ۴، ص ۱۱۸ و ج ۶، ص ۲۷ و ج ۷، ص ۱۵۶؛ سند احمد، ج ۳، ص ۱۵۶؛ و صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۶؛ سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۲۹۲؛ سنن ابن داود، ج ۱، ص ۲۲۱؛ سنن ترمذی، ج ۱، ص ۳۰۱ و ج ۵، ص ۲۸؛ و سنن النسائی، ج ۳، ص ۴۵؛ مستدرک حاکم، ج ۱، ص ۲۶۸؛ سنن الکبری، ج ۱، ص ۴۴۶؛ مجمع الزوائد، الهیثمی، ج ۲، ص ۱۴۴؛ شرح سنن النسائی، ج ۳، ص ۴۵٫