استادقنبریان:هندسه انتظار در نزد ما…

استا قنبریان/هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

از لینک زیر دانلود کنید

نهایت هدایت انسان در رسیدن به مقام خلافت بخش2


نظر خوانندگان

    به روزیم با/جناب اقای هاشمی نامه بدون سلام به رهبری یادمان نرفته است/
    حضورتان بانظرباشدمارابیشترخوشحال میکند