تخته سنگی در حالت سجده+عکس

تخته سنگی در حالت رکوع

تصاویر زیر رو اگه دقت کنید شبیه به فردی است که در حالت سجده میباشه وبه وسیله آب دریا شسته شده و بدین صورت درآمده

تخته سنگی در حالت رکوعدر ساحل دریا-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان