تصاویر ارسالی خبرنگار هیئت:از بلژیک -شهرانتورپن

بلژیک - شهر انتور پن

با ایشون صحبت میکردم و از گستردگی مراسم اظهار تعجب داشتم

فرمودن:از این حسینیه ها تو بلژیک زیاد هست و عشق به امام حسین (ع) این جمعیت رو میاره

و همچنین در سایر شهرها این چنین مراکزی فعال هست.

ایشون ادامه دادند برا رسیدن به این مجلس صبح بلند میشیم تا به مقصد برسیم حدود۵ تا۶ ساعتی طول میکشه….

مردم در این کشورها بیشتر از ما قدر این مجالس رو میدونن

 

شبکه خبری بین المللی محبین- بلژیک شهر انتورپن شبکه خبری بین المللی محبین- بلژیک شهر انتورپن شبکه خبری بین المللی محبین- بلژیک شهر انتورپن شبکه خبری بین المللی محبین- بلژیک شهر انتورپن شبکه خبری بین المللی محبین- بلژیک شهر انتورپن