تصاویر ارسالی خبرنگار هیئت از افغانستان-مزارشریف

افغانستان مزار شریف

برادر محسنی از مزارشریف :

این تصاویر مربوط به مجلس شهادت حضرت رقیه(س) می باشد

چه مجلس باشکوهی…
ایشون ادامه دادند شیعیان در افغانستان حدود۴۰ درصد جمعیت را به ود اختصاص داده اند.
سخنران مراسم آقای هاشمی امام جمعه محترم مزار شریف می باشند…

 

خبرنگار هیئت در افغانستان - مزارشریف خبرنگار هیئت در افغانستان - مزارشریف خبرنگار هیئت در افغانستان - مزارشریف خبرنگار هیئت در افغانستان - مزارشریف خبرنگار هیئت در افغانستان - مزارشریف