سخنرانی استاد قنبریان:درباب تقوا – معیار تحویل گرفتن خدا و امام حسین (ع)

استا قنبریان/هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

از لینک زیر دانلود کنید

درباب تقو - معیار تحویل گرفتن خدا و امام حسین (ع)

 

 


نظر خوانندگان

    حل ابهامی در مورد عملکرد جریان رویش در انتخابات
    گاه به لا شرط ، گاه به شرط لا
    http://Www.RadepaClip.com