سخنرانی و عزاداری-روزتاسوعامحرم۱۳۹۴

محرم94

۱- دانلود سخنرانی(استاد قنبریان/به جای شب  دهم)

http://s3.picofile.com/file/8217347542/QIP_Shot_Screen_039.png

۲-روضه:

http://s3.picofile.com/file/8217347542/QIP_Shot_Screen_039.png

 

۴-زمینه:

http://s3.picofile.com/file/8217347542/QIP_Shot_Screen_039.png

۵-سنگین:

http://s3.picofile.com/file/8217347542/QIP_Shot_Screen_039.png

۶-واحد:

http://s3.picofile.com/file/8217347542/QIP_Shot_Screen_039.png

۷-شور:

http://s3.picofile.com/file/8217347542/QIP_Shot_Screen_039.png