وقتی بین الحرمین نبود

کربلا بدون بین الحرمین-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

تصویری جالب از کربلا وقتی هنوز بین الحرمین را بصورت کنونی نساخته بودند:
بین الحرمین کربلا-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان
 


نظر خوانندگان

    به امید وقتی بین الحرمین جدید تر از کنونی ساخته شود