انگشتر منسوب به امام علی(ع)

انگشتر منسوب به امام علی(ع)-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

این تصویر رو یکی از دوستان دستم رسونده و معروف به انگشتر امام علی(ع)است
که در مسجد به مرد نیازمند داده است.
انگشتر منسوب به امام علی(ع)-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان