اینجا خلوتگاه عاشقاست…

عاشقان-خلوتگاه معنوی-اینجا خلوتگاه عاشقاست-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

به شهدا بگو …
حرفای دلت رو …
دلتنگی هات رو …
هرچی تو دلت داری و میخواهی با شهدا بگی اینجا بگو
نمیدونم چی …
به زمزمه دلت گوش کن …
بعد بگو…
اگه می خوای به شهدا چیزی بگی
اگه دلخوری
اگه درد و دل داری
اگه می خوای گریه کنی
اگه می خوای بخندی
اگه حرفی توی دلت مونده که نمی دونی کجا باید بزنیش.
اینجا بزن
اینجا خلوتگاه عاشقاست

الهی شهید شید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.