تخت جمشید یک واقعیت یا ….؟

در این پست به ارائه و باز کردن بحثی در رابطه با اینکه آیا تخت جمشید مرکز حکومت هخامنشیان زمانی ساخت آن به پایان رسیده و یا ناتمام به حال خود رها شده؟

اهمیت این بحث چیست؟
چرا باید به این بحث حساس پرداخته شود؟
آیا پرداختن به این بحث ضربه با تاریخ ایرانمان است یا کمک در جهت آشکار شدن زوایایی از تاریخ؟
این بحث کمک شایانی به یهود و صهیونیسم شناسی می کند؟
کمک به درک بیشتر از دشمنان ما؟

و مهمتر از همه عمق و چرایی این دشمن؟
امروز جمهوری اسلامی در نگاهی افرادی مورد اتهام است که نسبت به هخامنشیان و ذوالقرنین بی توجه و متنفر است و سعی در تخریب و کمرنگ کردن این ارزشها دارد…
زیرا که این امور به ضرر این حکومت است و دلایل خود را دارند…

اما چرا کورش گرایی در کشور ما رشد پیدا کرده و طرفدارانی دارد؟
آیا این مسله و رشد آن پوششی در مقابل دیگان ما نسبت به اموری است که غرب نمی خواهد ما از آن مطلع شویم
چرا امروز جریانهای غیر دینی و خارج نشینان بیشتر از این فکر حمایت می کنند و از نمادهای آن و در مجموع از آن سخن می گویند…

جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی ابتدا از کجا شروع شدو چرا پهلوی این همه در فکر و گسترش آن به عنوان شکوه ایران بود…و اما در جایی می بینیم خارجیان آن چنان ما را تاراج میکردند که سابقه نداشت
و این همه دخالت و نفوذ غرب در ما آیا با شکوه هخامنشی که آنان دم میزدند مطابقت نداشت

این چه غرور و شکوهی بود که قانون کاپیتالیسون را تصویب کردند
و یا بحرین را موافقت کردند از ما جدا شود
و…

آیا  سنگهای چند هزارساله برای ما شکوه و عظمتی به ارمغانی داشت  و یا فقط یه پوشش بود برای مسایل دیگر..

اگر بدانیم که تخت جمشید بنایی ناتمام است به یکباره آن همه مجد و عظمت و تشکیلات و کشور از شرق تا غرب و …
در نظرمان فرو میریزد..
اما آیا این گونه بوده..

پوستر اول:

جهت در یافت اصل و خواندن جزییات روی آن کلیک کنید

 

شکوه خیالی

 

و پوستر دوم:

جهت در یافت اصل و خواندن جزییات روی آن کلیک کنید

 

شکوه خیالی_2
فیلمها را تماما دانلود کنید و بدون تعصب دقیق نگاه کنید

 

بخش اول مستند 

بخش دوم مستند

بخش سوم مستند

بخش چهارم مستند(ویژه کاخ آپادانا و…)

بخش پنجم مستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.