تصاویر ارسالی خبرنگار هیئت ازسوئد -شهر وستروس

سوئد -وستروس - حسینیه الزهرا

سلام

این تصاویر دوستمون از بلژیک فرستاده مربوط به مجلس امام حسین (ع)سوئد -وستروس – حسینیه الزهرا که دوستانشون این مجالس برگزار میکنند:

 

سوئد -وستروس - حسینیه الزهرا سوئد -وستروس - حسینیه الزهرا سوئد -وستروس - حسینیه الزهرا سوئد -وستروس - حسینیه الزهرا سوئد -وستروس - حسینیه الزهرا سوئد -وستروس - حسینیه الزهرا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.