تصویری:کاروان اسراء کربلا در شام بلا

کاروان اسراء کربلا در شام بلا-یئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

بعد از شهادت امام حسین(ع)در کربلا و اهل بیت امام و یاران وی را به اسرات بردند و شهر به شهر بردند و آنها را خارجی و ازدین خدا خارج شده معرفی کردند و بعد از گذشت 40 منزل  به پایتخت یزیدیان که شام بود رسیدند.در شام اهل بیت امام راچند روز پشت دروازه های شهر که دوازه ساعات نام دارند نگه داشتند تا شهر را زینت کنند و در زمان ورود نیز آنها را از محله یهودیان عبور دادند از حضرت زینب سوال کردند که در کجا بیشتر به شما سخت گذشت: ایشان فرمودند:

الشام الشام الشام

ورود اسراکربلا به شام و محل اسقارار آنها در شامهیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.