تلاش فتنه برای تسخیر مجلس با نقاب اصولگرایی

به حول قوه لایزال الهی ، پس از مهار طوفان فتنه 88 واینکه با ناخدایی بی نظیر رهبر حکیم وفرزانه انقلاب اسلامی ایران ، حضرت امام خامنه ای مدظله العالی ، کشتی انقلاب اسلامی ایران ، به سلامت و با پیروزی مطلق در ساحل امن پهلوگرفت ، و با تیز هوشی سربازان گمنام امام زمان (عج) و بصیرت فوق العاده ملت اندیشمند و ولایتمدار ایران اسلامی ، منطقه از لوث وجود کثیف پیاده نظام های صهیونیسم و مایه امید ونور چشمی های آمپریالیسم ، پاکسازی گردید ، ومردم هوشمند وصبور ایران زمین پس از خلق حماسه 9 دی ، این پیروزی غرور آفرین را جشن گرفتند ، قاطبه عقلاء وروشنفکران مدعی اصلاح طلبی وحتی رهبران خارجی آنها  ؛ به مرگ سیاسی وذلت بار گروهک سخیف اصلاح طلبی که پرچمدار جنبش ضد دینی سبز وپیش قراول در فتنه 88 بودند اذعان واقرار نمودند .
به حول قوه لایزال الهی ، پس از مهار طوفان فتنه 88 واینکه با ناخدایی بی نظیر رهبر حکیم وفرزانه انقلاب اسلامی ایران ، حضرت امام خامنه ای مدظله العالی ، کشتی انقلاب اسلامی ایران ، به سلامت و با پیروزی مطلق در ساحل امن پهلوگرفت ، و با تیز هوشی سربازان گمنام امام زمان (عج) و بصیرت فوق العاده ملت اندیشمند و ولایتمدار ایران اسلامی ، منطقه از لوث وجود کثیف پیاده نظام های صهیونیسم و مایه امید ونور چشمی های آمپریالیسم ، پاکسازی گردید ، ومردم هوشمند وصبور ایران زمین پس از خلق حماسه 9 دی ، این پیروزی غرور آفرین را جشن گرفتند ، قاطبه عقلاء وروشنفکران مدعی اصلاح طلبی وحتی رهبران خارجی آنها  ؛ به مرگ سیاسی وذلت بار گروهک سخیف اصلاح طلبی که پرچمدار جنبش ضد دینی سبز وپیش قراول در فتنه 88 بودند اذعان واقرار نمودند .
اما ظاهراً برخی از تازه به دوران رسیده های این گروهک ، که در روزگار فتنه به علت عدم کارایی وفقدان بهره وری ،  از طرف بزرگان خود ، دنبال نخود سیاه فرستاده شده بودند ، وبه همین لحاظ چون در ماجرای فتنه حضور فیزیکی ونقش مؤثری نداشته اند ، هنوز شناسنامه سیاسی آنها باطل نشده است ؛
این مرگ سیاسی را باور نکرده و از سرنوشت وسرگذشت بزرگان گروهک متبوع خویش درس نگرفته و از آنچه بر دیگر هم کیشانش گذشته عبرت نیاموخته ؛ لذا قصد دارند یک تنه جبران مافات نمایند وره صد ساله را یک شبه بپیمایند .
بنابراین ، چند روزی است که مرتب گروهکی از پسماند فتنه که در روزگار فتنه ، بنابر تشخیص سران فتنه در داخل وخارج ، عرضه ولیاقت فتنه گری را نداشته اند ، به بهانه تسخیر کرسیهای سبز مجلس شورای اسلامی وبه بهای جلب آرای قسمتی از هموطنان بزرگوارمان ، خودرا به در دیواز کوبیده ومستعد هستند که به هر قیمت ، وبه هر طریق ممکن که شده ؛ اعتماد مردم را جلب نمایند و راهی مجلس شورای اسلامی شوند .
این تازه به دوران رسیده ها ، چاره کار خود را درتدلیس کاری و فریب و خدعه ونیرنگ سیاسی ودروغگویی دیده اند ، بدین ترتیب که به قول قدیمی ها ، میخواهند گنجشک را به رنگ بلبل در آورده وبه جای بلبل به مردم بفروشند ویا بر وجود روباه صفت خویش ، نقاب شیر زده و با تقلید صدای شیر ، به فکر نفوذ به اردوگاه شیران واقعی هستند .
آری چند روزی است که در بعضی از شهرستانها ؛ تعدادی از این پسماند های فتنه ، با سوء استفاده از پیشینه سفید سیاسی شان ، سعی دارند با پوشیدن لباس اصولگرایی وزدن نقاب ولایت مداری ، وسردادن شعارهای اصولگرایی ؛ خودرا به یکی از جبهه متحد ، پایداری ، ایستادگی ، حامیان دولت نزدیک کنند . وبا جلب اعتماد آنها یک شناسنامه اصولگرایی هم برای خود تهیه کنند و سپس برای از قوه به فعل درآوردن نقشه های اربان خارجی خود انجام وظیفه نمایند .
زهی خیال باطل .  شما اگر عرضه داشتید ارباب هایتان برای حضور در فتنه 88 نقشی برایتان در نظر می گرفتند . بزرگان شما ، از یک طرف داعیه تحریم انتخابات را دارند ، واز صد طرف دیگر ، با چنان ولعی برای تصاحب یک کرسی مجلس تلاش می کنند که گویی حضور در مجلس غایت آرزوی آصلاح طلبان است .
اما بهتر است که بیدار شوید وهوشیار ! وآن پنبه را از گوشهای خود خارج کنید ، ودیگر خودرا به خواب نزنید ، واین واقعیت را باور کنید که ؛ تفکر اصلاح طلبی واصلاح طلبانی که محمد خاتمی پرچمدار آن بود ومیرحسین موسوی ومهدی کروبی کاندیدای ریاست جمهوری آنها ؛ واکبر گنجی ومحسن کدیور وعطاء الله مهاجرانی وببدالکریم سروش ، معلیمین ورهبران فکری آنها ؛ برای همیشه وتا ابد ؛ در اذهان ملت مسلمان ایران ودر تاریخ انقلاب اسلامی ایران و در تاریخ سیاسی ایران اسلامی ، مرده است . حالا شما چطور می خواهید این مرده را زنده کنید . خودتان بهتر می دانید که زهی تلاش بیهوده می کنید وعرض خود می برید وزحمت ما می دارید .
البته ناگفته نماند ،  که این روزها برخی از اصلاح طلبان شعارهایی بر زبان خود جاری می کنند  ، که جزو ارکان و اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی است و شاه بیت رسالت تفکر اصول گرائی و از تکیه کلام ها و دغدغه های مقام عظمای ولایت ، حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای مدظله العالی است  .
بعضی از این افراد ، در شعار های انتخاباتی خود ؛ از انگیزه ای عاشورایی و روحیه ای ولایی و وعشق پاک به آقا اباعبدالله الحسین دم می زنند که بی تردید چنین اشعاری ، از نقشه راهی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، برای تداوم انقلاب الهی و تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دور کردن شیاطین ، از جمله آمپریالیسم و صهیونیسم جهانی از انقلاب اسلامی ، ترسیم نموده اقتباس و استخراج و استنباط شده است ،
ما که حسود نیستیم ، حال چند نفر اصلاح طلب  هم از روی آنها روخوانی و یا دیکته نوشته اند  باز هم جای خوشحالی و امیدواری است  و آرزومندیم که آقایان  در عمل ، خود فاعل و عامل به این گفتار باشند و دوستان و یاران هم کیش خودرا  ، به عمل به این گفته ها توصیه نمایند .
اما واقعیت چیز دیگری است که قابل انکار هم نیست . چگونه ممکن است گروهی که ، عملاً و علناً و عامداً  وقاصداً ، در مقابل رهروان واقعی و عاشقان آقا اباعبدالله الحسین صف آرایی نموده و مانع از تحقق یافتن اهداف آقااباعبدالله می شوند ، به صرف بیان جملاتی ظاهر پسند به آقا اباعبدالله نزدیک شوند ، که در این مطلب ، چنین حرفهایی و یا ادامه چنین راهی را ، موجب نزدیکی به آقااباعبدالله (ع ) دانسته اند ؟
چنین حرف هایی ، ناشی از عدم شناخت و معرفت نسبت به مردم انقلابی وولایی ایران اسلامی وعدم آگاهی از راه واهداف وفلسفه قیام آقااباعبدالله الحسین (ع ) و همچنین عدم شناخت و معرفت نسبت به مولای ما ، امام خمینی  (ره ) و عدم شناخت نسبت به انقلاب اسلامی و راه امام و ولایت فقیه است .
باید حسین شناس و خمینی شناس بود ، تا بتوان آنها را درک کرد و راهشان را ، بدرستی ادامه داد .
این حرفها ناشی از تخیلات و توهمات سیاسی است و هیچ ارزشی و ضمانت اجرای نداشته و ندارد ، و کسی هم با حرف و شعار ، به آقا اباعبدالله نزدیک نمی شود ، بلکه چون گناه این افراد گناهی توام با علم به بدی و زشتی فعل ارتکابی می باشد ، یعنی آگاهانه علیرغم علم به زشتی و نامشروع بودن عمل خود ، به آن اصرار می ورزند ، بسیار سنگین تر از دیگر افراد عادی است .
عامل نزدیکی به آقا اباعبدالله (ع ) خون و اشک است ، راه اباعبدالله راه سرخ شهادت است ، راه جوانمردی است ، راه ولایت فقیه است . که این راهها برون معرفت وبدون شناخت تحصیل نخواهد شد ..
آری بیان چنین جملات زیبایی ، فقط مسئولیت گویندگانی که خود عامل و فاعل به فعل و گفتار مورد ادعایشان نیستند و حرف و عملشان با هم منافات دارد  را ، نزد خداوند عالمیان بیشتر می کند ، و راه گریز و توجیه را از آنها در روز قیامت می گیرد .

سید مختار موسوی

23 دیدگاه در “تلاش فتنه برای تسخیر مجلس با نقاب اصولگرایی”

 1. به روزیم با سخنرانی های زیبا از اقای قنبریان به مناسبت اربعین حسینی در سال گذشته اموزنده و بسیار راهبردی
  در ضمن ما شما را لینک کردیم شما هم ما را لینک کنید با تشکر

 2. به روزیم با مطالب کامل از اجتماع امروز یعنی اربعین در امام زاده حیدر از جمله کلیپ سخنرانی های ایت الله سید احمد خاتمی و شعار بر ضد هتاکین و تصاویر

 3. به روزیم با دو سخنرانی روشنگر در مورد وظایف مردم و در واقع یک تذکر به مجلسی ها در مورد اگاهی مردم از اعمال انها و خط و مشی مجلس و سخنی با نماینده ها و دعوت مردم به شرکت پر شکوه در انتخابات و توجه همه ی مردم به سرنوشت کشور خود

 4. به روزیم با کلیپی از قطع برنامه توسط صدا وسیما به دلیل واهی و اعتراض به صدا وسیما به خاطر قطع نکردن برنامه پارک ملت و یک نظر سنجی و خواهش خواهش برای رفتن به سایت شبکه اول و اعتراض به خاطر پخش و جلوگیری نکردن از پخش ان توضیحات کامل در سایت با تشکر سایت عاشورا 72

 5. لطفا در این نظر سنجی که در حال حاضر در سایت قرار گرفت شرکت کنید و انزجار خود را از دشمنان ولایت نشان دهید لطفا اطلاع رسانی کنید

 6. به روزیم با مداحی شهادت حضرت امام رضا (ع)و سخنرانی شهادت ایشان و سخنان روشنگر رهبر انقلاب در مورد صلح امام حسن (ع)

 7. به روزیم با نقدی خواندنی و روشنگرانه در مورد خنده بازار(دشمنی با خدا) تو را با خدا اگر بعد از خواندن نقد و موافق بودن شما هم عکس العملی نشان دهید چون امر به معروف و نهی از منکر کردن وظیفه ما و کوتاهی در ان موجب خشم خداست

 8. به روزیم با نافله صوتی بصیرت تا 10 دقیقه دیگر(واقعا روشنگرانه برای انتخاب اصلح در انتخابات و شناخت راه حق و وظیفه مردم و کاندید ها و انتخاب فرد اصلح بصورت کاملا روشن و صریح)(جبهه پایداری و اهمیت ان *)

 9. به روزیم با استفاده از جنین در محصولات پپسی و نستله!+ عکس
  و کتاب و مرثیه و روضه و سخنرانی ویژه شهادت امام حسن عسگری (ع)
  و یه کلیپ زیبا از رهبر

 10. اطلاع رسانی و نکات اخلاقی و مناستها و اخبار روز با استفاده از سامانه پیامکی به سایت ما بیایید با تشکر
  و
  کتاب پرسش و پاسخ های ولایت فقیه آیت الله مصباح یزدی
  10سرود انقلابی خاطره انگیز
  دو رکعت نماز با لباس نجس
  پاسخ به کلیپ پخش شده از شبکه وهابی وصال و مناظره المستقله درباب شهادت حضرت فاطمه(س)

 11. کسانی که شب عاشورا 90 این نوحه را در بهبهان سردادند :
  ( اگر قانون ساکت شود ما ذوالفقار حیدریم)
  از نظر حضرت امام راحل و رهبری عزیز محکوم به چه هستند؟
  آیا این شعار یا نوحه دور زدن قانون پس از اینکه قانون به نظر ما عمل نکرد ، نیست؟
  این افراد از چه کسی خط میگیرند؟
  آیا مجلس به آنها اجازه داد تا این شعار را دادند یا اینکه فردی در بهبهان است که اجتهاد کرده و فتوایی برای اجرایی کردند این عمل پیدا کردند؟
  آیا عمل نکردن به قانون در صورت عدم تامین نظرما با قانون شکنی 88 تفاوتی دارد؟
  سوتی 1
  سوتی 2
  سوتی 3
  سوتی 4
  سوتی چندتا؟

 12. به روزیم با تصاویر رهبری در گذر زمان – تصاویر همه امده بودن به عشق رهبری – تصاویر تحسین بر انگیز حمایت جوانان از دانشمندان شهید (شهدای هسته ای)

 13. به روزیم با نافله صوتی بصیرت تا ۱۰ دقیقه دیگر(ما و انتخابات روشن کردن تمام زوایای انتخابات )روشنگرانه اگر به دنبال انتخاب اصلح هستید گوش کنید با تشکر

 14. به روزیم با توصیه های حکیمانه مقام معظم رهبری به وبلاگ نویسان و همچنین اهل قلم لطفا ان را در وب خود قرار دهید

 15. به روزیم با فتنه اخر الزمان(اقای پناهیان) و سخنان روشنگر رهبری در مورد انتخابات 90 که فصل الخطاب همه ی حرف هاست لطفا لطفا لطفا ان را در وب خود قرار دهید با تشکر

 16. به روزیم با تصاویر همایش جوانان حامی جبهه پایداری و نسبت خدا و همه ی ما سوا الله و نسبت امام زمان(عج)با خدا و ما سوا الله از اقای قنبریان

 17. اخر الزمان (2012و نوستراداموس)
  1999
  سال فرود تاریکی و ارتش سیاه-
  2000سال سیاهی-
  کتاب مفقود شده ی نوستراداموس-
  به چه پیشگویی می توان اعتماد کرد-
  جنگ و ایران-
  نوستراداموس چی می گویید حقیقت یا کذب
  بخشی از فیلم های اخر الزمانی
  اینده دنیا دست چه کسانی است
  وارثان زمین چه کسانی هستند
  بخشی از فیلم کانال هیستوری
  به سبب دستاوردهای بشر نظم جهان به هم خورده
  مهدی می اید یا …
  و اینک اخر الزمان
  و تصاویر دردناک اخرالزمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.