حرم امامزاده حیدر(ع)بهبهان

حرم مطهر امام زاده حیدر(ع)بهبهان

در کتابهای تاریخی وانساب از این امامزاده واجب التعظیم معمولا با القابی چون امیر حیدر
و امامزاده حیدر ویا آقا پیر حیدر وگاهی نیز فقط با لفظ حیدر بن موسیبن جعفر یاد می شود.   
همچنین از ایشان به نام امیر حیدر بن موسی کاظم (ع) یا امامزاده حیدر فرزندموسی کاظم     
(ع)و یا امامزاده حیدر فرزند بدون واسطه حضرت امام موسی کاظم (ع) و نیز به برادر        
حضرت فاطمه معصومه(ع) وبرادرفظل بن موسی بن جعفر (ع) نام برده می شود                
در کتاب کنز الانساب سید مرتضی صفحه66و در بحر الانساب صفحه56و کتاب بقاع متبرکه  
آمده:برادران حضرت معصومه (ع)فضل وحیدر در کتاب امامزاده های خوزستان  وکتاب      
عزاداری سنتی  اثر محمد حسین معتمدی آمده آمده :امامزاده حیدر فرزند حضرت امام موسی   کاظم (ع) در بهبان آمده است  در بحر الانساب صحیح آمده :امیر حیدر فرزند باب الواحج       
حضرت امام موسی کاظم (ع) در قریه کوشک دشت است و امیر تیمور گرگانیکاظم (ع) در     
قریه کوشک دشت است و امیر تیمور گرگانی از ایشان ب ه ه نام آقا پیر حیدر نام برده است     جالب توجه اینکه در خود بهبهان به زبان محلی به این امامزاده حیدر وریا آقا پیر حیدر            
می گویند حجه الاسلام والمسلمین سعادت بهبهانی نیز نوشته اند امامزاده حیدر فرزند بدون    واسطه حضرت کاظم (ع) است.در کتاب حضرت معصومه نوشته شده : حضرت معصومه (ع) به همراه برادرش فضل  ومحمد  باقر وحیدر وجعفر به قم آمده اند و اسامی آنها به دقت تفکیک شده است:                               
1)فاطمه کبری[حضرت معصومه (ع)] 2)ستی فاطمه(فاطمه وسطی) 3)زبیده خاتون دختران    
موسی کاظم(ع) به همراه فضلعلی-جعفر—حیدر-باقر-حسین-باقر و ابو طالب فرزندان امام       
موسی کاظم(ع)به همراه فرزند زادگان:آذر-حاضر-ابوذر-فرزندانحسن بن موسی کاظم(ع)        
و قاسم وزیدو مالک و قائم وسائم فرزندان نوح بن موسی کاظم(ع) و هادی و صادق فرزندان      
سرادین بن امام موسی کاظم (ع) وارد ساوه شدند واز طرف حکومت دستور حمله به آنها        صادر شدو طی جنگی شدید هارونو جعفر وقاسم وهادیو زید شهید شدند و حضرت معصومه(س)شهید شدندبعدا شیعیان قم آن حضرت را به قم آوردند  کتاب فاطمه دوم نوشته محمدمحمدی اشتهادی و کتاب کریمه اهل بیت وکتاب زندگی حضرت معصومه(ع) این عبارت را تهیید کرده و به طور خلاصه آورده اند                                     
منجمله کتاب فاطمه دوم آورده کهمردم قم به کمک حضرت معصومه وهمرامان رفتند ولی دیر   
رسیدند به هر حال حضرت معصومه را به قم انتقال دادند وبعد از 17 روز ایشان وفات یافتند    
قول دیگری است که احمد بن موسی(شاه چراغ) به همراه 12 هزار امام زاده وهمراه حرکت نمودند
منجمله:فضل وحیدر و زبیده حکیمه وخدیجه ومحمد باقر وستی فاطمه وحسین فرزندان امام موسی کاظم (ع) بو دند که همراه این گروه به ایران آمدند.
در بحر الانساب صحیحئ آمده:امامزاده حیدر فرزند بلا فصل  باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم(ع)در تاریخ210-220 به همراه احمد بن موسی کاظم(ع) معروف به شاه چراغ از مدینه منوره به ایران آمدند  وبعد از عزیمت لشکر شاه چراغ  و پراکنده شدن امامزاده های همراه ایشان(امامزاده حیدر)به همراه بعضی از برادران و خواهرانش چون تحت تعقیب بوده به قریه کوشک دشت می اید اما کفاردر اینجا هم او را رها نمی کنند و در آخر الا مر در کنار رودخانه خشک((آب خروار))جنگ سختی در می گیرد ودشمن امام زاده حیدر را رها می کند وایشان به باغی که هم اکنون مرقد مطهرش می باشد میرود ودر کنار درخت سدری به استراحت مشغول می شود و در زیر درخت سدر در سال 225 به شهادت می رسد.

           
 

4 دیدگاه در “حرم امامزاده حیدر(ع)بهبهان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *