سیاسی ترین مکان در معنوی ترین مکان

هیات از بهترین مکانهایی است که انسان درآن بااهل بیت ع آشناشده وبا آن ذوات مقدسه انس میگیرد وبه آن بزرگواران نزدیک میشودکه همان سلوک بسوی مقام قرب است که این سلوک بر دوپایه استوار است الف: موالات سیدالشهدا ع وموالات ولی ودوست سیدالشهدا ع که بهمین تعبیردرزیارت شریف عاشورا آمده است ب:برائت وبیزاری جستن از دشمنان سیدالشهدا ع .
اما توضیح مطلب :الف :موالات سیدالشهدا بمعنای اطاعت و دوستی آن حضرت ودیگر حضرات معصومین ع است نه به معنی دوست داشتن تنها بنابر سخن رسول اعظم اسلام ص درغدیر :من کنت مولاه که به معنای سرپرست وحاکم است نه آنچه اهل سنت گویند . پس مالات داشتن به دوستی ومحبتشان واطاعتشان است.

هیات از بهترین مکانهایی است که انسان درآن بااهل بیت ع آشناشده وبا آن ذوات مقدسه انس میگیرد وبه آن بزرگواران نزدیک میشودکه همان سلوک بسوی مقام قرب است که این سلوک بر دوپایه استوار است الف: موالات سیدالشهدا ع وموالات ولی ودوست سیدالشهدا ع که بهمین تعبیردرزیارت شریف عاشورا آمده است ب:برائت وبیزاری جستن از دشمنان سیدالشهدا ع .
اما توضیح مطلب :الف :موالات سیدالشهدا بمعنای اطاعت و دوستی آن حضرت ودیگر حضرات معصومین ع است نه به معنی دوست داشتن تنها بنابر سخن رسول اعظم اسلام ص درغدیر :من کنت مولاه که به معنای سرپرست وحاکم است نه آنچه اهل سنت گویند . پس مالات داشتن به دوستی ومحبتشان واطاعتشان است.

موالات سیدالشهدا ودیگر ائمه ی هدی ع را فهمیدیم اما موالات ولی ودوست سیدالشهدا یعنی چه؟دراینجا میخواهد بفرماید درغیاب امام عصر عج سرپرست شیعه کیست وبایدازکه اطاعت نمود ؟ بحث ولایت فقیه وولی فقیه را در جمله ی کوتاه موالات ولیکم مطرح میفرماید تا سیدالشهدا بعداز شهادت درسال 61هجری محصورنگردد وشیعیان فرزند ومنتقمش درعصرغیبتش گمراه وسرگردان نشوند و توی هیاتی الان خود را در پیروی از ولی فقیه ورهبر معظم وفرزانه مان خود رادرسپاه سیدالشهدا ع وامام عصرعج ببینی وسرود یالیتنی کنت معکم را هم سر دهی وهم تحقق بخشی .
شاید کسی بپرسدکه میتوان موالات ولیکم رادوست داشتن محبین سیدالشهدا ترجمه کرد نه اطاعت ازولایت فقیه؟ درجواب میگوییم :خیر. چون دراین صورت معنای ولی را به دوستی ترجمه کرده واشتباه اهل سنت را مرتکب شده ایم اولا واگرمنظور دوست داشتن بود خدای متعال – که زیارت عاشوراحدیث اوست – بجای موالات میفرمود محبت ونفرمود چون بار معنایی خاصی وهدفی بس بزرگ را بدنبال دارد.
ب :برائت وتبری از دشمنان سیالشهدا ع نیز مانند موالاتش سریان وجاری در تمام عصوراست ومنحصردردشمنان بدنی حضرت نیست وبهترین راه شناخت دشمنان کنونی حضرت توجه در سخنان ولی سیدالشهدا –رهبر معظم انقلاب- است وتوجه درسخنان وعملکردهای مخالفین ولی است که با توسل به این دوپایه سلوک بسوی قرب به حضرت میسور میشود وانسان از گمراهی ونفاق نجات پیدا میکند .والا هیات یک سرگرمی وعادتی بیش نبوده وراه دشمن شدن هموار میشود چراکه قران هدایتگر متقین است واهل بیت ع قران ناطقند. “الهم اجعلنا من اعوانهم وانصارهم والمستشهدین بین یدی قائمهم “

2 دیدگاه در “سیاسی ترین مکان در معنوی ترین مکان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.