صحبتهای دکتر عباسی درباره پرتکل الحاقی

ابامهدی کلیپ-پرتکل الحاقی

صحبتهای دکتر عباسی درباره پروتکل الحاقی در باب موارد زیر:
قطعنامه شورای حکام بر علیه ایران سیاستی که به مرگ گرفتند تا ما به یک پله پائین تر راضی بشیم قطعنامه در شورای امنیت بر علیه ایران برای فشار -تصمیم سازی و تصمیم گیری برنده نبودن ایران  تحمیل پرتکل بر علیه ایران وغیره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.