نبوئت هیلد کتاب مخفی یهود؟

از نبوئت هیلد و کتاب مخفی یهود چه میدانید؟هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

از نبوئت هیلد چه می دانید ؟
در صبح پنج شنبه اول تشرین سال 420 ، هفتاد سال پیش از بعثت پیامبر اسلام صلی الله و اله علیه یعنی پس از خرابی دوم بیت المقدس کودکی مرموز به نام لُحمان حَطوفاه فرزند یکی از علمای پرهیزکاربنی اسرائیل به نام ربّی پنحاس و زنی پاکدامن به نام راحیل متولد گردید . او بلافاصله پس از تولد به سجده افتاد و لحضاتی بعد برخاسته و رو به مادرش کلماتی مبهم و بیمناک به زبان آورد : ای مادر ! روی این پردۀ آسمان که مینگرید نهصدوپنجاه پرده موجود و بالای آن چهار حیوان است و بالای آن حیوانات ، کرسی بلند پایه ای است و روی آن آتشی است سوزاننده و خدمت گذارانی آتشین .
ربّی پنحاس سخت برآشفت و کودک را امر به خاموشی نمود . کودک از آن هنگام تا دوازده سال سخنی بر زبان نیاورد . مادر از سکوت ناگهانی او رنجیده شد و گاه به ربّی پنحاس می گفت : ای کاش این طفل به دنیا نیامده بود و اکنون که پروردگار مرحمت فرموده از سخن گفتن محروم نبود و بر ما شفقتی و از خدای بزرگ استدعا نمای تا بار دیگر فرزند عزیزمان به سخن آید . ربّی پنحاس در پاسخ راحیل گفت : اگر این کودک زبان گشاید سخنانی خواهد گفت که موجب بیم و هراس مردم خواهد شد . ولی راحیل به اصرار ادامه داد و پنحاس سر باز می زد . اما پس از مدت ها پذیرفت و در گوش کودک چنین نجوا کرد : فرزند عزیزم ! آنچه خواهی بگو ولی محمل و مرموز تا هیچکس به مقاصد تو آگاه نگردد . سپس به درگاه الهی عرض حاجت نمود و دعایش مستجاب گردید و کودک پس از دوازده سال سکوت ، زبان گشوده و کلماتی به زبان آورد . جملات این کودک موسوم به « نِبوئت هَیِّلِد » (1) به اندازه ای سربسته و نامفهوم بود که حتی علماء و مفسرین یهود و اهل لغت عبری را دچار حیرت کرد . البته این ابهام هفتاد سال پس از آن معنا پیدا کرد و نشان داد که جملات لحمان بشارت ظهور پیامبر آخرالزمان و وقایع معاصر و بعدش بوده است .
لکن علمای یهود بعضی مبهمات را بهانه قرار داده و علامات بشارات روشنی که راجع به پیامبر بزرگ اسلام بود را مربوط به شخص نامعلوم دانسته و این کتاب را متروک و در دسترس طالبین و حتی عوام یهود قرار نمی دهند . اما در اثر عنایت خدای متعال یکی از علمای بزرگ یهود پس از تأمل در آئین اسلام، مشرف به دین مقدس اسلام گردید و بر اثر یک اتفاق کتابی از کتب بنی اسرائیل به نام « تبعید و مِصواه » برای چاپ آماده می شد و از حسن تصادف نسخه صحیحی از کتاب نبوئت که به نظر علمای یهود آن زمان هم رسیده و بر صحت آن گواهی داده و مقدمه ای هم بر آن نوشته بودند در آن موجود بود . این عنایت خدای متعال منجر به این گردید که سخنان الهی آن کودک از پرده های ضخیم مرزها و غرض ها بیرون آید . ولی باز علمای یهود از نشر آن جلوگیری نموده و فعلاً در کتابخانه ها و نزد علمای یهود به نام کتب متروکه و غیر معتمده نگهداری می گردد .

اینک چند جمله برگزیده از این کتاب مخفی یهود :
مُحَمَّد کایا اعابایا د یطمع هو یا و یهی کلیلا
محمد (ص) بزرگ مقتدر – درخت برازنده – خواهش کرده شده و مورد غبطه و آرزومندی – فرونشاننده – نابود کننده آنچه بوده – اوست جمله و کل – وی تاج است – باری است بر دوش .
نهراکدمطاولات قص متیعبد قطاطاه و هواه خسف طینا داملطا
روشن کننده چون برسد – و بنشاند در زمین – و به نشان قیامت برساند – و جنگ کننده باشد – و باشد از سفال و از گل برآمده باشد .
سکراپوها و نشجا واریل کسها نفق پها
محکم فرماید سخن گفتن را – و مدح کردن و تسبیح نمودن را – و برود – و بپرد – و بیرون آورد جان امیران را .
عفا عزا و نافِل عزیزا و باطلا کزا وِدی شِلطَت شیما و کِزا
نابود کند عزّا را – و از عزت بیندازد عزیزان را – و باطل فرماید هر گونه بدعت را و سلطنت کند آسمان را .
فخرادی هِواوُ مِکدِل بن کَدوا اِت قَولا قا و هواکُلو بواه
از میان اعراب برخیزد و فرزندان بت پرستان را با شوکت فرماید ، قانون بالای قانون و خواندنش موجب شرح صدر و فرح است .
صیهداء ساها و سباه وِعَرِقَ بِها وِهاشاطا وشامعا
درنگ نمود ماه و از میان دوپاره شد و اطاعت نمود آن حضرت را و به هم پیوست .
شاید با این اشارات بیشتر این قول الهی در قرآن را یافته باشی که به پیامبرش فرمود : تو را همانند فرزندانشان می شناسند ( یعرفون کما یعرفون ابناء هم )
و چند پیشگویی کودک مُلهِم یهود درباره واقعه کربلا :
قفیصا متعرفاعل یدسا دسفاد سافاه کصور فاه بت روفاه نتیباه لحو باه
سر از قفا با خنجر بریده شود – دو دست قطع گردد – در کنار شط فراط واقع شود تغییراتی در زمین و آسمان پدید آید .
صبوعا نصبیعا لسرفا و نفرعا و میودعا بدیها بشوعا تشتعشعا
خیمه های رنگینی که جای نشستن فرزندزادگانست سوخته شود و آشکار شوند .

پی نوشت ها :
1 –    JFWRY BANTIING AFFLATUS
یا " وحی کودک یهود " کتابی متروک و مرموز که قرن ها مخفی بوده است .
متن کامل کتاب " نبوئت هیلد " را می توانید در کتاب " بشارت عهدین " تألیف آقای محمد صادقی که به تأیید ایه العظمی بروجردی ، علامه طباطبایی و ایه الله العظمی شیخ محمد تقی آملی هم رسیده است ملاحظه فرمائید .
این کتاب به شکل جیبی توسط علی موسوی مطلق در بهار 1385 بوسیله مؤسسه مطالعاتی هنارس نیز چاپ شده است .  

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.