پنجاه سوال و جواب قرآنی

سوال و جواب قرآنی-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

پرسمان قرآنی

شما دوست عزیز هم اگر در این رابطه مطلبی دارید برای ما بفرستید تا در سایت با نام کاربری شما قرار بگیرد
———————————————————————————————————
1- سؤال: سوره حم سجده چه سوره اى است؟
جواب: سوره فصلّت.  
2- سؤال: آیا دست زدن بى وضو به نام شیطان و فرعون و امثال او در قرآن اشکال دارد یا نه ؟  
جواب: مس کلمات قرآن بدون طهارت جایز نیست ولو آن کلمات مثل کلمه فرعون و امثال آن باشد .  
3- سؤال: آیا تلاوت قرآن توسط خانمها نزد آقایان جایز است ؟            جواب: اگر به کیفیتى باشد که نوعاً تهییج باشد جایز نیست .  
4- سؤال: اخفاء در تجوید قرآن چه حکمى دارد؟  
جواب: اگر سبب تغییر کلمه نشود مانعى ندارد .  
5- سؤال: کدام سوره تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است ؟
جواب :  سوره تکویر
6- سؤال: کدام سوره به قلب قرآن معروف است ؟
جواب: سوره یس
7- سؤال: کدام سوره به نسب نام خداوند مشهور است ؟
جواب: سوره اخلاص
8- سؤال: چه تعداد از سوره های قرآن سجده واجب دارد؟
جواب: 4 سوره { سجده – فصلت – نجم – علق}
9- سؤال: کدام سوره به سوره امام حسین معروف است ؟
جواب: سوره فجر  
10- سؤال: کدام سوره همنام یکی از نهرهای ایران است؟
جواب: سوره نور
11- سؤال: کدام سوره با الحمدالله شروع می شود؟
جواب:   5سوره { الحمد – انعام – کهف – سبا – فاطر}
12- سؤال: کدام سوره قرآن  10نام دارد ؟
جواب: سوره حمد            
13- سؤال: اولین شخصی که علم تجوید را به رشته تحریر درآورد؟
جواب: ابو عبید قاسم بن سلام  
14- سؤال: اولین کسی که در دوران پیامبر (ص) یکی از سوره های قرآن را به فارسی ترجمه کرد که بود ؟
جواب:  سلمان فارسی  
15- سؤال: اولین کسی که قرآن را نقطه گزاری کرد چه کسی بود؟
جواب: ابوالا سود دوئلی  
16- سؤال: در کدام آیه  قرآن  6بار کلمه الله آمده است؟  
جواب: آیه 283 سوره بقره  
17- سؤال: در کدام آیه قرآن مراحل وضو گرفتن ذکر شده است؟
جواب:  آیه  6سوره مائده  
18- سؤال: در کدام آیه قرآن به پنج قسمت نمازهای یومیه اشاره شده است؟
جواب:  آیه 78 سوره اسراء  
19- سؤال:  آیه { و رتل القرآن ترتیلا } در کدام سوره قرار دارد ؟
جواب: سوره مزمل آیه 3  
20- سؤال:  در کدام سوره به موضوع ولایت اشاره شده است ؟
جواب: سوره نساء  
21- سؤال: کدام سوره تمام آیاتش با حرف { ر} ختم می شود؟  
جواب: سوره کوثر  
22- سؤال: کدام سوره منسوب به امام علی (ع) است ؟  
جواب: سوره والعادیات  
23- سؤال: سوره های مدنی طی چند سال نازل شده است؟
جواب:  10 سال  
24- سؤال: دوزن نمونه که در قرآن از آنها به نیکی یا د شده است چه کسانی هستند ؟
جواب: حضرت مریم و آسیه زن فرعون  
25- سؤال: کدام سوره از قرآن به معنای( زن امتحان شده) است ؟  
جواب: سوره ممتحنه  
26- سؤال: دوزن که در قرآن به زشتی از آنها یا د شده است کدامند ؟  
جواب: زن لوط و زن نوح  
27- سؤال: به کدام زن لقب طیبه در قرآن داده شده است ؟  
جواب:  حضرت مریم  
28- سؤال: آخرین آیه ای که بر پیامبر نازل شد کدام است ؟
جواب: آیه 3 سوره مائده  
29- سؤال:  آخرین سوره قرآن چند حرف , چند کلمه و چند آیه دارد؟  
جواب: 79 حرف – 20 کلمه – 6  آیه  
30- سؤال: آخرین سوره ای که در مدینه نازل شد چه نام دارد ؟  
جواب: سوره مائده  
31- سؤال: آخرین سوره ای که یکجا نازل شد کدام است ؟  
جواب: سوره اخلا ص  
32- سؤال: آخرین سوره ای که در مکه نازل شد چه نام دارد؟
جواب: سوره روم  
33- سؤال: آیه حجاب در کدام سوره قرآن است ؟  
جواب: آیه 31 سوره نور
34- سؤال: آیه { الحمد الله رب العالمین } در چند سوره قرآن بیان شده است؟  
جواب: در 6 سوره { حمد – صافات – مومن – زمر – یونس – انعام }
35- سؤال: در کدامین آیه قرآن نام پنج نوع خوردنی آمده است؟  
جواب:  آیه 61  سوره بقره { تره – پیاز – خیار – عد س – سیر }
36- سؤال: آیه نور علی نور در کدام سوره است؟
جواب: سوره نور آیه 35
37- سؤال: در کدام آیه خداوند از خود هشت بار سخن گفته است؟  
جواب: آیه 186 سوره بقره  
38- سؤال: در چند آیه از قرآن کریم به حضرت محمد (ص) اشاره شده است ؟
جواب: در 305  آیه  
39- سؤال: در کدام آیه قرآن کریم نام پنج تن از پیامبران اولوا العزم بیان شده است ؟
جواب: آیه 7 سوره احزاب  
40- سؤال: چه تعداد از سوره های قرآن  به نام پیامبران است؟  
جواب: 6 سوره {محمد(ص) – ابراهیم – نوح – هود – یونس – یوسف}
41- سؤال:  در قرآن از چند پیامبر به عنوان اسوه حسنه نام برده شده است ؟  
جواب: 2 پیامبر  { حضرت ابراهیم (ع) و حضرت محمد (ص)}
42- سؤال: سوره هایی که به پیامبر منسوب است کدامند ؟
جواب: { طه – یس – مزمل – مدثر }
43- سؤال: داستان حضرت سلیمان (ع) وبلقیس در کدام سوره است ؟
جواب: سوره سبا  
44- سؤال: اولین سوره ای که نازل شد کدام سوره است ؟
جواب:  سوره علق  
45- سؤال: اولین سوره قرآن دارای چند آیه و چند کلمه است ؟
جواب: 7  آیه و 29  کلمه  
46- سؤال: اولین سوره که به زبان فارسی ترجمه شد کدام است ؟
جواب: سوره حمد  
47- سؤال: اولین سوره ای که در مدینه نازل شد چه نام دارد؟
جواب: سوره  مطففین  
48- سؤال: اولین دعائی که در قرآن آمده است در کدام سوره است ؟
جواب: آیه 126  سوره بقره
49- سؤال: آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شهر شام تلاوت نموده است کدام است ؟
جواب: آیه 9  سوره کهف  
50- سؤال: آیه « بقیه الله خیر لکم »  در کدام سوره است ؟
جواب: آیه 8 سوره هود 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.