نمادهای فراماسونری در تبلیغات فتنه گران

نمادهای فراماسونری در تبلیغات فتنه گران  سبز-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

نمادهای شیطان پرستی و فراماسونری در بعضی از تبلیغات  فتنه گران  مشاهده میشود که نشان از نزدیکی تفکرات آنها با این نوع مکتب میباشد.
در زیر نمونه  هایی از این نشانه ها را میبینید:

نمادهای فراماسونری در تبلیغات فتنه گران راه سبز-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان
ودر تصویر دیگر:

نمادهای فراماسونری در تبلیغات فتنه گران راه سبز-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان
تصویر زیر مربوط به سایت جرس می باشد:

نمادهای فراماسونری در تبلیغات فتنه گران راه سبز-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان
در پایان اگر شما هم تصویری دارید برای ما ایمیل کنیدویادر فرم زیر نشانی آن را بدهید تادر سایت قرار بگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.